GEMEGA có nghĩa là gì?

“GEMEGA” có nghĩa là gì? Nó bao gồm hai phần: “GEM” và “MEGA”. Có một viên kim cương phía trên chữ “M”, đại diện cho mục tiêu theo đuổi chất lượng và dịch vụ của chúng tôi. … More GEMEGA có nghĩa là gì?