Magtulungan tayo manatiling matatag

Best wishes mula kay GEMEGA

Kamusta!

Mahigit isang taon na nung nagsimula ang outbreak ng epidemya. Pag katapos nung unang wave, marami rin saating dumaan sa ikalawang wave, pangatlong wave o mas mahigit pa dito.

Dahil sa paulit ulit na outbreak, karamihan ay napapagod na. Maaraing kinakalimot narin natin ang quarantine, safety protocols at hindi na masyadong binibigyan ng pansin ang araw araw na istatika.

Huwag tayong sumuko. Ang pinaka magandang gawin sa gita ng pandemya ay protektahan ang sarili at ang ating pamilya. Pag ginawa natin ang ating parte, mababawasan ang pagkalat ng virus.

Kaya’t lagi tayong mag ingat. Best wishes mula kay GEMEGA.

Salamat sa mga medikal workers na lumalaban sa frontline!

Stay strong, the Philippines

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s