คู่มือการติดตั้งเพิ่มเติม

how to install GEMEGA air purifier with a strap
คู่มือการติดตั้งเพิ่มเติม

เวลาติดตั้งเบลท์รัด โปรดใช้ไขควงหัวครูเสดขนาดเล็ก ไขน็อต 4 เม็ด ยึดสายรัดให้มั่นคงแล้วนำไปใช้งานได้ทันที

Use a crosshead screwdriver to install GEMEGA air purifier
ไขควงปากแฉกขนาดเล็ก

ท้าวแทนของรถยนต์แต่ลกะรุ่นมีขนาดไม่เท่ากัน รถยนต์บางรุ่นต้องการสายรัดยาว รถนต์บางรุ่นต้องการสายรัดสั้น แต่ตามจริง ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตสายรัดตามความยาวรถยนต์ทุกรุ่น ดังนั้น สายรัดผลิตตามความยาวเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนใหญ่ โปรดระมัดระวังเวลาติดตั้งสายรัด หากมีส่วนเหลือโปรดตัดออก

how to install GEMEGA air purifier with a strap
ติดตั้งเครื่องกรองบนที่เท้าแขน

โดยทั่วไป แม่เหล็กส่วนบนของฝาเพียงพอ หากแรงดูดของแม่เหล็กสูงเกิน เมื่อเปิดฝาเปลี่ยนไส้กรองจะลำบาก เวลาตรวจสอบเครื่องกรองอากาศ ทุกเครื่องจะถูกพลิกกลับหัว ยืนยันฝาไม่ตกหล่นจึงถือว่าผ่านการตรวจสอบ เวลาปิดฝา โปรดสังเกตให้ตำแหน่งกระดุมตรงตามเสาแม่เหล็กสี่ต้น

GEMEGA – We care


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s